ODBORNÉ PORADENSTVÍ V PROBLEMATICE
ČERPÁNÍ DOTAČNÍCH ZDROJŮ
VYUŽIJTE TENTO ČAS PRO VAŠE
PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY
SLUŽBY
CENÍK
AKTUALITY
NAŠE PROJEKTY

PŘIHLÁŠENÍ
Jméno:
Heslo:
Přihlásit

Dotační poradenství, Veřejné zakázky, Studie

 

Vítejte na stránkách společnosti Progrant s.r.o.,


Vyberte si ze široké nabídky poradenských služeb, které naše společnost poskytuje především obcím a městům, podnikatelům, nevládním neziskovým organizacím a zemědělcům.
 

Zaměřujeme se zejména na:

 • Dotační poradenství  pro všechny typy možných žadatelů o dotace ze Strukturálních fondů EU, národních zdrojů a Finančního mechanismu EHP/Norska
 • Profesionální projektové řízení podle mezinárodních standardů a metodik (Prince2, PMI, IPMA)
 • Veřejné zakázky - poradenství při zadávání veřejných zakázek, zpracování partnerských smluv a tvorbě obecních vyhlášek
 • Technickou pomoc a analýzy - projekty pro orgány implementující Strukturální fondy EU financované z prostředků Technické pomoci
 • Rozvojové strategie obcí, měst a mikroregionů
 • Demografické studie pro města, obce a mikroregiony
 • Poradenství pro Místní akční skupiny (MAS)
 • Organizaci seminářů a školení

Proč spolupracovat právě s námi?

 • Jsme profesionálové a naše práce nás baví
 • Provedeme zdarma analýzu Vašeho projektového záměru, případně analýzu Vašich rozvojových dokumentů z hlediska financování ze strukturálních fondů EU.
 • V prvním programovacím období jsme zpracovali 41 projektů pro všechny typy žadatelů s úspěšností 70%
 • Odměna za naše služby je vázána na úspěch předkládané projektové žádosti (v případě neschválení projektu fakturujeme pouze paušální částku, jež pokrývá naše náklady – viz. Ceník)
 • Naše služby nekončí schválením žádosti, nabízíme Vám také pomoc při realizaci Vašeho projektu
 • Neseme plnou zodpovědnost za správnost organizace zadávacích řízení
 • Působíme ve všech regionech České republiky

v     v     v