ODBORNÉ PORADENSTVÍ V PROBLEMATICE
ČERPÁNÍ DOTAČNÍCH ZDROJŮ
SLUŽBY
CENÍK
PŘIHLÁŠENÍ
Jméno:
Heslo:
Přihlásit

Naše ceny

 • Pro stanovování ceny za naše služby platí, že odměna vždy odpovídá náročnosti  a rozsahu zadání
 • Jsme Vám kdykoli zdarma k dispozici ke konzultacím
 • V řadě dotačních titulů jsou náklady na naše služby zahrnutelné do rozpočtu projektu a je na ně možné získat dotační prostředky
 • Za naše služby nepožadujeme žádné zálohové platby

Cena za dotační poradenství

 • Konzultaci Vašeho záměru provedeme zdarma
 • Za podání projektové žádosti a všech relevantních příloh inkasujeme paušální částku, která je stanovena v závislosti na velikosti projektu, typu žadatele a dotačním titulu. Tuto odměnu účtujeme pouze v případě, že podaná žádost projde hodnocením formálních kriterií
 • Větší část naší odměny závisí na úspěšném schválení zpracovávané žádosti. Chceme tímto krokem zákazníkům demonstrovat náš zájem na každém projektu. V případě schválení projektu ke spolufinancování (přidělení dotace) účtujeme procentní podíl z celkového rozpočtu projektu
 • V případě administrativního řízení projektu během realizace účtujeme procentní podíl z celkového rozpočtu projektu Zároveň je možné se dohodnout pouze na dílčích úkonech a paušálních částkách (např. za zpracování monitorovací zprávy, závěrečné zprávy, výběrového řízení, apod.)
 • Cena je vždy stanovena individuálně pro každý projektový záměr, a to na základě jeho velikosti a objemu práce

Cena za ostatní služby

 • Ceny zpracování veřejných zakázek jsou stanoveny pevně dle typu zadávacího řízení bez ohledu na výši zakázky
 • Ceny rozvojových strategií a demografických studií vždy odpovídají velikosti obce a regionu
 • Školení je účtováno dle konkrétních požadavků klienta, obsahu školení a počtu školitelů
 • Projekty technické pomoci jsou velmi rozmanité, cena je tedy vždy kalkulována dle předpokládaných prací na každém projektu

Budete-li mít zájem o konkrétní službu, připravíme pro Vás přesně specifikovanou nabídku. Další informace také naleznete v příkladech cenové kalkulace.