ODBORNÉ PORADENSTVÍ V PROBLEMATICE
ČERPÁNÍ DOTAČNÍCH ZDROJŮ
SLUŽBY
CENÍK
PŘIHLÁŠENÍ
Jméno:
Heslo:
Přihlásit

Příklady cenové kalkulace

Příklady cenové kalkulace služeb naší společnosti*

Dotační poradenství

NNO

Obce

Podnikatelé

 

Zpracování žádosti o spolufinancování projektu včetně všech příloh

 

25 – 30.000,-Kč

(v případě jiných dotačních zdrojů než SF je cena kalkulována dle konkrétních požadavků na projektovou žádost a přílohy)

 

 

30 – 40.000,-Kč

(v závislosti na konkrétním dotačním titulu)

 

40 – 50.000,-Kč

(v závislosti na konkrétním dotačním titulu)

Bonus za úspěch žádosti (schválení projektu ke spolufinancování)

2,5 % z rozpočtu projektu při jeho podání

Řízení projektu v realizační fázi včetně administrace výběrových řízení, zpracování povinných monitorovacích zpráv, hlídání pravidel publicity, apod.

2 % z realizačního rozpočtu projektu

Organizace zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. **

Všichni zadavatelé

Zjednodušení podlimitní řízení (§38)

Od 50.000,-Kč

Otevřené řízení (§27)

Od 65.000,-Kč

Užší řízení (§28)

Od 65.000,-Kč

Jednací řízení bez uveřejnění

(§ 34)

 

Dle dohody v závislosti na předmětu a složitosti zadávacího řízení.

 

Jednací řízení s uveřejněním

(§ 29)

 

Dle dohody v závislosti na předmětu a složitosti zadávacího řízení.

 

Zadávací řízení

 

Od 35.000,-Kč

Ostatní služby

Všichni zákazníci

Individuální cenové nabídky

 

* Ceny jsou kalkulovány bez DPH.
** V případě organizace zadávacího řízení v rámci realizace projektu spolufinancovaného ze strukturálních fondů EU naší společností, je zadávací řízení součástí odměny za řízení projektu, viz. sazby za dotační poradenství.
*** Za naše služby nepožadujeme žádné zálohové platby.