ODBORNÉ PORADENSTVÍ V PROBLEMATICE
ČERPÁNÍ DOTAČNÍCH ZDROJŮ
SLUŽBY
CENÍK
PŘIHLÁŠENÍ
Jméno:
Heslo:
Přihlásit

Dotační poradenství

 • Konzultace Vašeho projektového záměru a výběr vhodného dotačního titulu
 • Celková analýza dotačních příležitostí Vaší municipality, firmy nebo neziskové organizace 
 • Analýza rozvojových dokumentů z hlediska možností financování ze Strukturálních fondů EU a dalších dotačních zdrojů  
 • Průběžné sledování dotačních příležitostí – monitorujeme za Vás dotační trh, nezmeškáte tak příležitost k realizaci Vašeho projektu 
 • Dopracování a úprava Vašich projektových žádostí – pokud jste již podávali projektovou žádost, která nebyla úspěšná, nebo pokud máte rozpracovaný projekt a potřebujete odbornou oponenturu, obraťte se na nás

Příprava a zpracování projektu:

 • zpracování základní koncepce projektu
 • zpracování ekonomického modelu projektu včetně způsobů kofinancování
 • kontakt se subjekty implementačních struktur
 • vypracování partnerských smluv (pokud jsou pro projekt relevantní)
 • vypracování žádosti (v elektronické i papírové podobě)
 • zpracování povinných příloh k žádosti, například:
 • Podnikatelský záměr
 • Studie proveditelnosti
 • Cost-benefit analýza
 • Finanční plán projektu
 • Cash-flow projektu
 • Cash-flow podniku
 • Podrobný rozpočet projektu
 • Doklad o zajištění financování projektu
 • kompletace předepsaných dokumentů

Realizační fáze projektu

 • příprava podkladů pro zajištění úvěru
 • součinnost s implementačními strukturami během přípravy na realizaci a během realizace projektu
 • zajištění výběru dodavatele na realizaci projektu v souladu s platnými právními předpisy o veřejných zakázkách a pokyny orgánu rozhodujícího o poskytnutí dotace
 • vypracování povinných zpráv o průběhu a dokončení projektu.
 • finanční řízení projektu
 • spolupráce při zajištění povinné publicity projektu
 • monitorování indikátorů projektu