ODBORNÉ PORADENSTVÍ V PROBLEMATICE
ČERPÁNÍ DOTAČNÍCH ZDROJŮ
SLUŽBY
CENÍK
PŘIHLÁŠENÍ
Jméno:
Heslo:
Přihlásit

Reference

Naše projekty                                                                                                                      

Finanční objem projektů zpracovaných společností Progrant činí k dnešnímu
dni  1.034.383.898,- Kč.


Tyto projekty byly zpracovány pro různé typy klientů, jejichž procentuální poměr vyjadřuje
následující graf :


Reference                                                                                                                           

Níže uvádíme výběr našich referencí, které jsou rozděleny dle jednotlivých poskytovaných služeb

a u dotačního poradenství také podle typu žadatelů o dotace a zaměření projektů.


Dotační poradenství

Reference dle typu žadatele

Státní instituce

      Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Města a obce

      Praha

      Říčany

      Svitavy

      Rožmitál pod Třemšínem

      Mnichovice

      Maleč

      Neveklov

      Zápy

Mikroregiony a MAS

      Sdružení obcí Neveklovska

   Mikroregion Hořovicko

      Svazek obcí Podoubraví

      MAS Podhůří Železných hor

Podnikatelé

      ODAS Odpady s.r.o.

   MANAG, a.s.

      Veko Bystré s.r.o.

      IMS-Drašnar s.r.o.

      Purum s.r.o.

NNO

      Armáda spásy

      SPMP Modrý klíč

      Rozum a Cit

      Středisko náhradní rodinné péče

Zemědělci

      Ekofarma Podlesí

      Pavel Šnajdr – soukromý zemědělecReference dle zaměření projektu

Regionální rozvoj

      Komunitní síť Mnichovicka  

      Místní komunikace Maršovice

      Vzdělávací centrum EA Neveklov

      IKT centra Mnichovice a Mukařov

Podpora podnikání

      Technologie pro kovovýrobu

      Technologie pro vstřikování plastů

      Výroba sklolaminátových desek

Sociální problematika

      Chráněná pracoviště pro lidi s mentálním postižením 

      Komunitní plán a místní partnerství města Říčany

      Náhradní rodinná péče

Cestovní ruch

      Zvýšení turistické atraktivity Neveklovska

      Rekonstrukce penzionu Pegas

      Penzion Šváchův dvůr u Červeného potoka

Životní prostředí

      Dílna pro úpravu odpadů Maleč

      Dotřiďovací linka plastů

      Linka recyklace elektroodpadů

      Kanalizace

Zemědělství

      Dotace na podporu začínajícího zemědělce

      Vybavení pro agroturistiku

Analýzy a studie

      Analýzy čerpání ze strukturálních fondů na úrovni RPS

      I. a II. kapitoly Výroční zprávy RPS za rok 2006 (makroekonomická situace ČR a vývoj naplňování indikátorů RPS)

      Analýza rizik pro OP Praha Konkurenceschopnost


 

Správní poradenství

Správní poradenství

Zákazník

Popis projektu

Kontakt

Obec Mnichovice

Organizace zadávacího řízení dle zákona č.40 / 2004 Sb.

Jiří Čánský

jiri@cansky.cz

Svazek obcí Podoubraví

Organizace zadávacího řízení dle zákona č.40 / 2004 Sb.

Lukáš Fiala

fiala@chotebor.cz

Obec Maršovice

Organizace zadávacího řízení dle zákona č.40 / 2004 Sb.

Dobroslav Šanda

obec.marsovice@mybox.cz

Obec Maleč

Organizace zadávacího řízení dle zákona č.40 / 2004 Sb.

Ing. Karel Musílek

obu@malec.cz

NNO Modrý klíč

Organizace zadávacího řízení dle zákona č.40 / 2004 Sb.

Ing. et Mgr. Milana Remarová

Modry.klic@asmnet.cz

ZŠ Mnichovice

Organizace zadávacího řízení dle zákona č.40 / 2004 Sb.

Mgr. Marcela Erbeková

Marcela_erbek@post.cz

Obec Louňovice

Organizace zadávacího řízení dle zákona č.40 / 2004 Sb

Ing. Petr Čížek

obec@lounovice.cz

Nadace Bona

Organizace zadávacího řízení dle zákona č.40 / 2004 Sb

Jitka Štambachová

http://www.nadacebona.cz/

Pekařství Vlachovo Březí

Organizace výběrového řízení na dodavatele technologie podle pravidel MZE, SZIF a opatření LEADER+

Vladimír Cais

cais@cmail.cz


Projekty technické pomoci

Technická pomoc

Zákazník

Popis projektu

Kontakt

Magistrát hl.m. Prahy

Zpracování kapitoly řízení rizik operačního
manuálu OP Praha konkurenceschopnost.

Mgr.Martin Škréta, 
martin.skreta@cityofprague.cz

MMR ČR

Zpracování I. a II. kapitoly Výroční zprávy RPS za rok 2006 (makroekonomická situace ČR a vývoj naplňování indikátorů RPS)

Odpovědný pracovník - 
Ing. Kateřina Dvořáková
katerina.dvorakova@mmr.cz
Ředitel odboru - 
Mgr. Zoran Neranžič

MMR ČR

Projekt technické pomoci RPS, zpracování analýz z měsíčních sestav o průběhu realizace programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů. Měsíční analýzy byly zpracovávány v průběhu roku 2006.

Příklad měsíční studie zde.

Odpovědný pracovník – Ing. et Ing. Zdenka Bumbálková,

zdenka.bumbalkova@mmr.cz

Ředitel odboru – Mgr. Arnošt Marks, PhD.,

arnost.marks@mmr.cz

MMR ČR

Projekt technické pomoci RPS, podíl na zpracování Výroční zprávy RPS za rok 2005. Výroční zpráva je překládána Evropské komisi dle Nařízení 1260/1999.

Odpovědný pracovník - Ing. Andrea Petrášková,

andrea.petraskova@mmr.cz

Ředitel odboru – Mgr. Arnošt Marks, PhD.,

arnost.marks@mmr.cz

MMR ČR

Projekt technické pomoci RPS, podíl na zpracování Zprávy o realizaci RPS za období květen – říjen 2005. Zpráva byla zpracovávána pro účely Monitorovacího výboru RPS.

Odpovědný pracovník - Ing. Andrea Petrášková,

andrea.petraskova@mmr.cz

Ředitel odboru – Mgr. Arnošt Marks, PhD.,

arnost.marks@mmr.cz

MMR ČR

Projekt technické pomoci RPS, podíl na zpracování Výroční zprávy RPS za rok 2004. Výroční zpráva je překládána Evropské komisi dle Nařízení 1260/1999.

Odpovědný pracovník - Ing. Andrea Petrášková,

andrea.petraskova@mmr.cz

Ředitel odboru – Mgr. Arnošt Marks, PhD.,

arnost.marks@mmr.cz

MMR ČR

Projekt technické pomoci RPS, podíl na zpracování Zprávy o realizaci RPS za období prosinec 2004 – duben 2005. Zpráva byla zpracovávána pro účely Monitorovacího výboru RPS.

Odpovědný pracovník - Ing. Andrea Petrášková,

andrea.petraskova@mmr.cz

Ředitel odboru – Mgr. Arnošt Marks, PhD.,

arnost.marks@mmr.cz


Demografické studie

Demografické studie

Zákazník

Popis projektu

Kontakt

MČ Praha – Kolovraty

Zpracování studie demografického vývoje městské části jako podkladu pro investiční rozhodování

Mgr. Pavel Bednář

bedly@doga.cz