ODBORNÉ PORADENSTVÍ V PROBLEMATICE
ČERPÁNÍ DOTAČNÍCH ZDROJŮ
SLUŽBY
CENÍK
PŘIHLÁŠENÍ
Jméno:
Heslo:
Přihlásit

Rozvojové strategie

Strategický plán rozvoje municipality nebo mikroregionu je základním dokumentem pro investiční rozhodování. Rozvojové strategie dají municipalitám a mikroregionům jasnou představu o potenciálu a možném využití daného území, tyto dokumenty také zajistí kontinuitu strategického rozhodování. V neposlední řadě existence tohoto dokumentu značně přispěje ke kladnému hodnocení při posuzování žádostí o dotace (např. u ROP).

V rámci zpracování rozvojové strategie mimo jiné provedeme:

  • Veřejné posouzení a hodnocení problémů municipality/regionu
  • Analýzu silných a slabých stránek municipality/regionu
  • Analýzu tendencí v socioekonomickém vývoji municipality/regionu
  • Určení rozvojových priorit municipality/regionu
  • Určení specifických cílů rozvoje municipality/regionu
  • Kompletní zpracování analytické části strategie včetně možné demografické studie
  • Zpracování finanční bilance municipality/regionu
  • Zpracování přehledu možných zdrojů financování rozvojových aktivit