ODBORNÉ PORADENSTVÍ V PROBLEMATICE
ČERPÁNÍ DOTAČNÍCH ZDROJŮ
SLUŽBY
CENÍK
PŘIHLÁŠENÍ
Jméno:
Heslo:
Přihlásit

Podnikatelé

Pro podnikatele je určen zejména Operační program Podnikání a inovace (OPPI), v rámci kterého mohou získat spolufinancování projektů rozvoje svých společností. Specifickými cíli tohoto programu jsou:

  • zintenzivnit aktivitu malých a středních podniků
  • zvýšit inovační činnost v průmyslu
  • zintenzivnit zavádění inovací, technologií, výrobků a služeb
  • zvýšit účinnost užití energií v průmyslu a využití obnovitelných, příp. i druhotných zdrojů energie (vyjma podpory spaloven)
  • povzbudit spolupráci sektoru průmyslu s výzkumem a vývojem
  • zefektivnit využití lidského potenciálu v průmyslu
  • zkvalitnit podnikatelskou infrastrukturu
  • zintenzivnit rozvoj poradenských služeb pro podnikání
  • zintenzivnit rozvoj informačních služeb pro podnikání

Investice do lidských zdrojů pomáhá podnikatelům řešit Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost a pro problematiku výzkumu a vývoje je připraven samostatný Operačního program Výzkum a vývoj pro inovace
Podnikatelé mohou také žádat o dotační prostředky z Operačního programu Životní prostředí, například na projekty odpadového hospodářství. Příležitost pro realizaci projektů v menších obcích přináší Program rozvoje venkova, který mohou využít také podnikatelé samostatně či sdružení do místních akčních skupin (MAS).
Hlavním předpokladem úspěchu žádosti o dotaci je zpracování kvalitního projektu a úspěšná realizace jednotlivých projektových fází.

Nechte si poradit, analýzu Vašich dotačních příležitostí pro Vás zpracujeme zdarma!