ODBORNÉ PORADENSTVÍ V PROBLEMATICE
ČERPÁNÍ DOTAČNÍCH ZDROJŮ
SLUŽBY
CENÍK
PŘIHLÁŠENÍ
Jméno:
Heslo:
Přihlásit

Zemědělci

Zemědělství je jednou z klíčových oblastí zájmu EU. Existuje několik základních nástrojů, kterými EU pomáhá svým zemědělcům. V případě ČR se nabízí možnost čerpat dotace formou přímých plateb, či z dotačních prostředků dvou zemědělských fondů. Oproti předchozímu období, kdy byla problematika zemědělství prostřednictvím Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství dotována také ze strukturálních fondů, nastává v této oblasti určitá změna. Problematika rozvoje venkova a rybolovu nebude v období 2007 – 2013 součástí politiky soudržnosti, ale zařadí se plně pod Společnou zemědělskou politiku.

Program rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013 bude čerpat prostředky z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD).
Na oblast rybářství je zaměřen Operační program rybářství 2007 – 2013, který využívá zdroje z Evropského rybářského fondu (EFF).

Získání dotačních prostředků ze strukturálních fondů je podmíněno přípravou kvalitního projektu, včetně správně vyplněné žádosti a vypracování řady povinných příloh. Rádi Vám v těchto záležitostech poradíme a zpracujeme Váš projekt.