ODBORNÉ PORADENSTVÍ V PROBLEMATICE
ČERPÁNÍ DOTAČNÍCH ZDROJŮ
SLUŽBY
CENÍK
PŘIHLÁŠENÍ
Jméno:
Heslo:
Přihlásit

Aktuální výzvy

                                        Přehled aktuálních výzev                           7.4. 2011

Program / Opatření

Informace

Datum pro podání

Vyhlášení výzvy

od

do

 

 

 

 

 

OPPI

Potenciál

Registrační žádosti

26. 2. 2010

30. 9. 2011

 

Plné žádosti

27. 4. 2010

30. 11. 2011

 

OPŽP

2.1 - Zlepšení kvality ovzduší
2.2 - Omezování emisí

Příjem žádostí

1.11.2010

29.7.2011

 

2.1.2. - Snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením emisí z energetických systémů včetně CZT

Příjem žádostí – velké projekty

1. 3. 2010

30. 6. 2011

 

3.1 - Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny

Příjme žádostí – velké projekty

1.3.2010

30.6.2011

 

2.2 - Omezování emisí

Příjem žádostí – velké projekty

1. 3. 2010

30. 6. 2011

 

OP Doprava

1.1 Modernizace železniční sítě TEN-T

Příjem žádostí

9.7.2007

30.6.2015

 

1.2 Zajištění interoperability na stávajících železničních tratích, zajištění souladu s TSI a rozvoj systémů

Příjem žádostí

9.7.2007

30.6.2015

 

2.1 Modernizace a rozvoj dálnic a silnic sítě TEN-T

Příjem žádostí

9.7.2007

30.6.2015

 

3.1 Modernizace a rozvoj železniční tratí mimo síť TEN-T

Příjem žádostí

9.7.2007

30.6.2015

 

4.1 Rekonstrukce a modernizace na silnicích I. třídy mimo TEN-T

Příjem žádostí

9.7.2007

30.6.2015

 

5.1Rozvoj sítě metra v Praze

Příjem žádostí

15.10.2009

30.6.2015

 

5.2 Zavádění systémů řízení a regulace silničního provozu v Praze

Příjem žádostí

30.11.2007

30.6.2015

 

6.2 Rozvoj a modernizace vnitrozemských vodních cest sítě TEN-T a mimo TEN-T

Příjem žádostí

9.7.2007

30.6.2015

 

Program rozvoje venkova

ROP Severozápad

1.1 Podpora rozvojových pólů regionu

Příjem žádostí

6.1.2011

14.7.2011

 

3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu

Příjem žádostí

6.1.2011

29.4.2011

 

ROP Severovýchod

2.1 Rozvoj regionálních center (25. kolo výzvy )

Příjem žádostí

25.10.2010

13.12.2013

 

2.1 Rozvoj regionálních center (11. kolo výzvy )

Příjem žádostí

9.2.2009

13.12.2013

 

ROP Střední čechy

1.1 - Regionální dopravní infrastruktura - silnice II. a III. třídy

Příjem žádostí

20.1.2011

31.12.2012

 

2.2 Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu

Příjem žádostí

18.1.2011

31.12.2012

 

1.2 Udržitelné formy veřejné dopravy – (PR,BR, cyklo)

Příjem žádostí

15.9.2010

31.12.2012

 

3.2 Rozvoj měst - SŠ a jiné

Příjem žádostí

17.1.2011

15.4.2011

 

Oblasti podpory: 3.3 Rozvoj venkova - mateřské školy

Příjem žádostí

17.1.2011

29.4.2011

 

2.3. - Propagace a řízení turistických destinací Středočeského kraje

Příjem žádostí

15.9.2010

31.12.2012

 

3.1 - Rozvoj regionálních center (IPRM)

Příjem žádostí

6.10.2008

31.12.2012

 

Oblasti podpory: 4.1, 4.2 a 4.3

Příjem žádostí

1.10.2007

30.6.2015

 

ROP Jihozápad

4.1 Podpora úkolů řídícího orgánu
4.2 Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu

Kontinuální příjem

1. 10. 2009

30. 6. 2013

 

ROP Jihovýchod

1.1 - Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu - silnice

Příjem žádostí - kontinuálně

21.2.2011

31.12.2013

 

3.1 Rozvoj urbanizačních center, Projekty - Integrovaný plán rozvoje měst

Příjem žádostí - kontinuálně

21.2.2011

31.12.2013

3.4 Veřejné služby regionálního významu

Příjem žádostí - kontinuálně

20.12.2010

31.12.2013

 

ROP Moravskoslezsko

2.2.1 Výstavba, revitalizace a modernizace turistické infrastruktury, doprovodných služeb a atraktivit cestovního ruchu 

Příjem žádostí

7.1.2011

26.7.2011

 

2.3 Podpora využívání brownfields

Příjem žádostí

7. 12. 2010

19. 4. 2011

 

2.2.1 Výstavba, revitalizace a modernizace turistické infrastruktury, doprovodných služeb a atraktivit cestovního ruchu

Příjem žádostí

15.10.2010

30.9.2012

 

3.1 Rozvojové póly regionu

Příjem žádostí

22.12.2009

31.12.2011

ROP Střední Morava

 

OP Praha Konkurenceschopnost

 

 

 

 

 

OP Praha Adaptabilita

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Aktualizováno - Progrant – 7. 4. 2011