ODBORNÉ PORADENSTVÍ V PROBLEMATICE
ČERPÁNÍ DOTAČNÍCH ZDROJŮ
SLUŽBY
CENÍK
PŘIHLÁŠENÍ
Jméno:
Heslo:
Přihlásit

O firmě

Společnost Progrant, s.r.o. byla založena v roce 2004 v reakci na vysokou poptávku po odborném poradenství v oblasti čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU a poradenství při plnění požadavků zákona č.40/2004 Sb. o veřejných zakázkách. Postupně jsme rozšířili naše portfolio o zpracování rozvojových strategií a demografické studie.
Od roku 2006 nově také nabízíme školení a semináře v oblastech, v nichž zajišťujeme dlouhodobě poradenské služby našim klientům.
V předchozím programovacím období jsme během let 2004 - 2006 v oblasti dotačního poradenství zpracovávali celkově 41 projektových žádostí. Naše úspěšnost u těchto žádostí činila 70% a celkový finanční objem projektů byl 241.899.981,- Kč. Jednalo se o projekty spadající pod následující dotační tituly:

 • Společný regionální operační program
 • Operační program Průmysl a podnikání
 • Operační program Infrastruktura
 • Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství
 • Jednotný programový dokument pro Cíl 2
 • Jednotný programový dokument pro Cíl 3
 • Finanční mechanismus EHP/Norska
 • Program „Transition Facility“

V novém programovacím období jsme od roku 2007 zpracovali již více jak 40 projektů s celkovým objemem finančních prostředků přesahujícím 800 mil. Kč.
Nejčastěji zpracováváme následující dotační tituly:

 • Regionální operační programy 
 • Operační program životní prostředí 
 • Program obnovy venkova

Od svého založení naše společnost realizuje pro různé zadavatele řadu výběrových řízení dle zákona. Do července 2006 se jednalo o zadávací řízení dle zákona č.40/2004 Sb., poté dle zákona 137/2006 Sb. Vedle toho jsme připravovali také mnoho výběrových řízení, jež se musela řídit specifickými pravidly různých dotačních titulů.

Na základě našich zkušeností a soustavnému vzdělávání se v oblastech, ve kterých působíme, Vám nabízíme kompetentní odborné poradenství. Těšme se na spolupráci s Vámi.

Mission Statement

Naším cílem je:

 • přispět k maximálnímu využití příležitostí, které pro Českou republiku představuje strukturální politika EU
 • přispět k rozvoji municipalit a regionů ČR efektivním využíváním dotačních prostředků
 • zefektivnění fungování veřejné správy
 • přispět k rozvoji malých a středních podnikatelů, zemědělců a NNO
Těchto cílů chceme dosáhnout odborným poradenstvím:
 • v problematice dotačních zdrojů
 • při přípravě a zpracování projektů pro strukturální fondy EU a další dotační zdroje
 • v oblasti právních služeb pro veřejnou správu
 • v oblasti řízení a rozvoje obcí a regionů
 • při zadávání veřejných zakázek

Náš tým tvoří odborníci a externí konzultanti se zkušenostmi z veřejné správy, práva a politik EU.

Progrant, s. r. o.
sídlo firmy: Smolenská 261/23, 101 00 Praha 10
kancelář: Smolenská 261/23, 101 00 Praha 10
tel: +420 602 949 541
info@progrant.cz
IČ: 26943131
Bankovní spojení: GE Money Bank 169272159/0600

Údaje z ARES