ODBORNÉ PORADENSTVÍ V PROBLEMATICE
ČERPÁNÍ DOTAČNÍCH ZDROJŮ
SLUŽBY
CENÍK
PŘIHLÁŠENÍ
Jméno:
Heslo:
Přihlásit

Realizovaný projekt

Bioplynová stanice na zpracování biologicky rozložitelných odpadů Žďár nad Sázavou

Dotační titul:

OPŽP 4.1

Realizátor:

ODAS ODPADY s.r.o.

Obsah projektu:

Předmětem projektu bylo vybudování bioplynové stanice, která je součástí systému svozu a nakládání s biologicky rozložitelným odpadem na Žďársku. Bioplynová stanice pracuje na principu využití odpadní masy ze sběru BRKO (biologicky rozložitelný komunální odpad) za účelem získání bioplynu z procesu fermentace. Na bioplynovou stanici navazuje kogenerační jednotka pro
výrobu elektrické energie a tepla.

Doba realizace:

květen - říjen 2009