ODBORNÉ PORADENSTVÍ V PROBLEMATICE
ČERPÁNÍ DOTAČNÍCH ZDROJŮ
SLU®BY
CENÍK
PŘIHLÁ©ENÍ
Jméno:
Heslo:
Přihlásit

Realizovaný projekt

Centrum environmentálního vzdělávání Říčany

Dotační titul:

OP®P, oblast podpory 7.1

Realizátor:

Muzeum Říčany

Obsah projektu:

V rámci realizace projektu byla rekonstruována stávající budova Městského muzea v Říčanech. Bylo zde zřízeno centra environmentálního vzdělávání se spektrem poradenských, osvětových a edukačních aktivit.

Doba realizace:

listopad 2007 - září 2009