ODBORNÉ PORADENSTVÍ V PROBLEMATICE
ČERPÁNÍ DOTAČNÍCH ZDROJŮ
SLU®BY
CENÍK
PŘIHLÁ©ENÍ
Jméno:
Heslo:
Přihlásit

Realizovaný projekt

Dílna pro úpravu odpadů Maleč

Dotační titul:

OP Infrastruktura, opatření 3.4, kategorie A

Realizátor:

Obec Maleč

Obsah projektu:

Hlavní aktivity projektu spočívaly ve stavebních úpravách objektu bývalé M©, jeho vybavení a v dodávce technologie pro likvidaci elektroodpadu.

Doba realizace:

prosinec 2005 - listopad 2006

Stav po realizaci:

Realizace:

Stav před realizací: