ODBORNÉ PORADENSTVÍ V PROBLEMATICE
ČERPÁNÍ DOTAČNÍCH ZDROJŮ
SLU®BY
CENÍK
PŘIHLÁ©ENÍ
Jméno:
Heslo:
Přihlásit

Realizovaný projekt

Nový systém bioodpadu na ®ďársku

Dotační titul:

OP®P, oblast podpory 4.1

Realizátor:

ODAS ODPADY, s. r. o

Obsah projektu:

Projekt řeąí shromaľďování, svoz a daląí nakládání s biologickým odpadem (např. ze zahrad, potravinové zbytky apod.) na úrovni domácností a firem na územní svozové oblasti společnosti Odas odpady s.r.o.
- shromaľďovací prostředky na bioodpad
- svozové prostředky na bioodpad
- prostředky pro nakládání s bioodpadem

Doba realizace:

únor - prosinec 2008