ODBORNÉ PORADENSTVÍ V PROBLEMATICE
ČERPÁNÍ DOTAČNÍCH ZDROJŮ
SLU®BY
CENÍK
PŘIHLÁ©ENÍ
Jméno:
Heslo:
Přihlásit

Realizovaný projekt

©váchův dvůr u Červeného potoka

Dotační titul:

Společný regionální operační program, podopatření 4.2.2

Realizátor:

Trustee s. r. o.

Obsah projektu:

V rámci akce spolufinancované ze SROP byla rekonstruována a vybavena 2 podlaľí obytného objektu, který je součástí zemědělské usedlosti. Vybudovaný penzion je certifikován jako penzion třídy standard***. Dále byla upravena stodola tak, aby mohla slouľit pro ustájení koní. Nezbytnou součástí této akce byla také úprava dvora areálu, který byl v dezolátním stavu.

Doba realizace:

14. 8. 2006 - 10. 9. 2007

Stav po realizaci:

Realizace:

Stav před realizací: