ODBORNÉ PORADENSTVÍ V PROBLEMATICE
ČERPÁNÍ DOTAČNÍCH ZDROJŮ
SLUŽBY
CENÍK
PŘIHLÁŠENÍ
Jméno:
Heslo:
Přihlásit

Realizovaný projekt

Centrum environmentálního vzdělávání Říčany - II.etapa

Dotační titul:

OPŽP, oblast podpory 7.1

Realizátor:

Muzeum Říčany

Obsah projektu:

Obsahem druhé etapy je vybavení budovy muzea.
Druhá etapa dále obsahuje také rekonstrukci, adaptaci a vybavení areálu Říčanské hájovny. Areál hájovny bude zaměřen zejména na vícedenní (pobytové) aktivity EVVO a na
praktickou aplikaci znalostí v přírodě. V rámci druhé
etapy budou také zpracovány edukační materiály a pomůcky a bude pořízen edukační software pro EVVO a výukové interaktivní modely.

Doba realizace:

Projekt v realizaci