ODBORNÉ PORADENSTVÍ V PROBLEMATICE
ČERPÁNÍ DOTAČNÍCH ZDROJŮ
SLUŽBY
CENÍK
PŘIHLÁŠENÍ
Jméno:
Heslo:
Přihlásit

Realizovaný projekt

Revitalizace parteru centrální části obce Kamenné Žehrovice

Dotační titul:

ROP Střední Čechy, oblast podpory 3.3

Realizátor:

obec Kamenné Žehrovice

Obsah projektu:

Cílem projektu je revitalizace centra obce. Vznikne park s odpočinkovými zónami, dětské hřiště, opraveny budou komunikace procházející centrem obce.

Doba realizace:

Projekt v realizaci

Realizace:

Stav před realizací: