ODBORNÉ PORADENSTVÍ V PROBLEMATICE
ČERPÁNÍ DOTAČNÍCH ZDROJŮ
SLU®BY
CENÍK
PŘIHLÁ©ENÍ
Jméno:
Heslo:
Přihlásit

Realizovaný projekt

Recyklační linka na sklo Kelčany

Dotační titul:

OP®P, oblast podpory 4.1

Realizátor:

REMAT GLASS, s. r. o.

Obsah projektu:

Předmětem projektu je vybudování vysoce moderního areálu, který bude slouľit k recyklaci autoskel, plochého skla, drátoskla a obalového skla.

Doba realizace:

Projekt v realizaci

Realizace:

Stav před realizací: