ODBORNÉ PORADENSTVÍ V PROBLEMATICE
ČERPÁNÍ DOTAČNÍCH ZDROJŮ
SLUŽBY
CENÍK
PŘIHLÁŠENÍ
Jméno:
Heslo:
Přihlásit

Realizovaný projekt

Sběrné místo pro nakládání s odpady ze stavebních materiálů firmy Chládek a Tintěra, a. s., Havlíčkův Brod

Dotační titul:

OPŽP, oblast podpory 4.1

Realizátor:

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a. s.

Obsah projektu:

Předmětem projektu bylo zřízení centra pro nakládání se stavebními odpady ze spádové oblasti ORP Havlíčkův Brod. Technologie recyklace stavebních odpadů je založena na odrazovém drtiči, třídiči a doplňkových prvcích. Tento systém je schopen zpracovat jakýkoli stavební odpad a v technologii nevznikají žádné vedlejší produkty, které by nebylo možné dále využít.

Doba realizace:

květen - srpen 2009